Bodil F. Skjøtt

Cand.theol. fra Aarhus Universitet. Fra 2007-2018 har hun været ansat som generalsekretær i Israelsmissionen. Hun har boet i Israel gennem en længere årrække udsendt af Israelsmissionen og tilknyttet Caspari Center for Biblical and Jewish Studies