<span>Brian Arly Jacobsen</span>

Brian Arly Jacobsen

  • Religionssociolog

Født 1968. Religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Ph.d. på afhandlingen "Religion som fremmedhed i dansk politik. En sammenligning af italesættelser af henholdsvis jøder og muslimer i Rigsdagstidende 1903-1945 og Folketingstidende 1967-2005." Har bl.a. udgivet bogen "Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede" (Univers 2007) sammen med professor, dr.phil. Margit Warburg. Forsker blandt andet i forholdet mellem politik og religion, religion hos danskere i udlandet, migration og religion, religionsdemografi, stat og religion, civilreligion, jøder i Danmark, muslimer i Danmark og religion hos danskere i udlandet. Er i øjeblikket i gang med et projekt om moskérnes magt i Danmark, som kan følges på http://mosques.ku.dk.

Seneste artikler på kristeligt-dagblad.dk


Se alle artikler

Seneste artikler på religion.dk