Brian Arly Jacobsen

Religionssociolog

Født 1968. Religionssociolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Akademisk medarbejder CVU Øst/Storkøbenhavn 2003-2005. Ph.d.-stipendiat Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2005-2008. Tilknyttet Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier som forskningsassistent og postdoc 2008-2012. Adjunkt på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 2012. Adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 2012-2015. Lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier fra 2015. Sidder bl.a. i sektionsbestyrelsen for DM Universitet. Forskning og Uddannelse. 

Har bl.a. udgivet bøgerne "Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede" (Univers 2007) sammen med professor, dr.phil. Margit Warburg; ”Holy Nations and Global Identities: Civil Religion, Nationalism, and Globalisation” sammen med A. Hvithamar og M. Warburg, (Brill 2009); ”Covid-19: Religion, Trivsel og Eksistens.” sammen med kolleger fra København og Aarhus universiteter (2021) samt ”Oprør” med Dan Hirslund (2021).

Forsker blandt andet i forholdet mellem religion og politik, religion og stat, civilreligion, religion og migration, religionsdemografi, jøder i Danmark og muslimer i Danmark.  

Uddannelse: cand mag. i religionssociologi med bifag i sociologi og minoritetsstudier (Københavns Universitet); ph.d. i religionssociologi (Københavns Universitet)

Profilartikler indlæses...