Brian Patrick McGuire

Professor emer.

Professor i middelalderhistorie ved Roskilde Universitet. Uddannet fra University of California og Oxford University. Fra 1971 til 1996 ansat på Københavns Universitet. Forfatter til en række bøger om middelalderlig kristendom. Foredragsholder i både Danmark og udlandet.

Seneste artikler af og om Brian Patrick McGuire