Britta Caroc Schall Holberg

Hofjægermester og fhv. minister

Britta Caroc Schall Holberg er godsejer, hofjægermester, K, lærer og tidligere sundheds- og indenrigs- og landbrugsminister samt folketingsmedlem for Venstre.

Find også Britta Caroc Schall Holberg her: