Carsten Bach-Nielsen

Lektor emer.

Carsten Bach-Nielsen er lektor emeritus i kirkehistorie ved Aarhus Universitet.

Født: 19-03-1955

Uddannelse: cand.theol., lic.theol. (Aarhus Universitet)

Profilartikler indlæses...