<span>Carsten Selch Jensen</span>

Carsten Selch Jensen

  • Konstitueret dekan på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet
  • cand. phil. i historie (Odense Universitet), cand. theol. (Aarhus Universitet); Ph.d.