Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Christian Balslev-Olesen

Konsulent, foredragsholder og hjælpepræst

Christian Balslev-Olesen erkonsulent, foredragsholder og hjælpepræst. Han blev ordineret præst i Den Danske Folkekirke i 1983 og startede sin karriere som sekretær for Det Økumeniske Fællesråd, hvor han virkede i fem år frem til 1985. Dernæst blev han projektsekretær hos Folkekirkens Nødhjælp frem til 1989, efterfulgt af et årti som generalsekretær sammesteds frem til 2002. I løbet af samme periode fungerede han som hjælpepræst i Osted Valgmenighed. Han har desuden blandt andet været direktør for Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) i et år indtil 2013 og dernæst regional repræsentant for Det sydlige Afrika med bopæl i Malawi for Folkekirkens Nødhjælp frem til 2014.

Christian Balslev-Olesen har derudover været medlem af en række organisationer, herunder som formand for De Europæiske Kirkers Udviklingsorganisation i et par år fra 1994 og for Kirkernes Internationale Nødhjælpsarbejde i et årti frem til 2002. Han var medlem af Styrelsen for Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene fra 1998 til 2001 og bestyrelsesformand for Dignity Dansk Institut mod Tortur frem til 2016.

Christian Balslev-Olesen er forfatter til flere udgivelser, herunder "Fra Ordet til Handling" fra 2001, udvalgte artikler i antologierne "Hvor blev det Grundtvigske af" fra 2004 og "Kritisk Forum for Praktisk Teologi" fra 2017. Han har derudover bidraget til "Ecumenical Encounters with Desmond Mpilo Tutu Visions for Justice, Dignity and Peace" fra 2021.

Født: 20-05-1947

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet, 1980)