<span>Christian Hjortkjær</span>

Christian Hjortkjær

  • Teolog
  • Cand.theol., ph.d.-studerende ved Søren Kierkegaard Forskningscenter, Københavns Universitet

Christian Hjortkjær forsker i selvet i Søren Kierkegaards forfatterskab set i forhold til nyere forskning indenfor socialpsykologi, sociologi og filosofi. Han er særligt interesseret i forholdet mellem frelse og selvrealisering: Er selvet en kerne i mennesket, der skal frelses tidsligt til en fremtidig bedre verden eller rumligt til en anden verden, himlen? Eller kræver frelsen en subjektiv deltagelse af selvet selv, så frelsen eller det vellykkede liv i virkeligheden er noget, vi først og fremmest selv er med til at realisere?Herunder forsker han også i sammenhængen mellem på den ene side kravet om selvrealisering og på den anden side sociale lidelser som depression, angst, fortvivlelse og skam.

Seneste artikler på kristeligt-dagblad.dk


Se alle artikler

Seneste artikler på kristendom.dk