Christian Hjortkjær

Højskolelærer på Silkeborg Højskole

Christian Hjortkjær er højskolelærer og forfatter til en række bøger i krydsfeltet mellem teologi, sociologi, psykoanalytisk teori og eksistensfilosofi. Det er ofte med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tekster, at Christian Hjortkjær kommer med analyser og diagnoser af samtiden, ungdommen og vores forhold til etik og moral, herunder hvad det betyder for psykiatrien og diagnosticeringen af psykisk sygdom. Analyserne kredser ofte om emner som sorg, angst, fortvivlelse, utilstrækkelighed, skyld, skam, kærlighed, håb og mod.

Uddannelse: cand.theol. og ph.d. (Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet)

Find også Christian Hjortkjær her: