Drude Daverkosen

Fagredaktør

Cand.mag. i religionssociologi fra Københavns Universitet med særligt fokus på kvinders rolle i islam, majoritets/minoritets-forhold og karismatisk kristendom.

Find også Drude Daverkosen her: