Ejvind Nielsen

Teolog, maler og foredragsholder

Ejvind Nielsen er pastor emer., maler, skulptør og foredragsholder. Han er fhv. lærer på Samsøgades skole i Aarhus, fagkonsulent i kristendomskundskab/religion ved Aarhus Skolevæsen og sognepræst i Ravnsbjerg Kirke i Viby. 

Ejvind Nielsen sad i en årrække i Kirkeministeriets udvalg vedrørende planlægning af et nyt forsøg i folkekirken med ”indledende konfirmationsforberedelse/ dåbsoplæring”. Han påbegyndte i 1987 sammen med sin kollega Jørgen Gleerup som den første i Danmark dette forsøg i praksis i Ravnsbjerg Kirke. Desuden oprettede han i 1991 ”Aarhus Stiftscentral for Kristendomsundervisning” og var leder af den i seks år.

Ejvind Nielsen begyndte i begyndelsen af 1990’erne at male og lave skulpturer og holde foredrag. Han har siddet i bestyrelsen for Jysk Pædagogseminarium i otte år og har i 10 år været censor ved lærereksamen i fagene kristendom/religion. Han har udgivet flere undervisningsmaterialer, skrevet sangværker og udgivet cd’en ”Ravne mod himlen” med 13 tekster om liv og skabelse.

Desuden har Ejvind Nielsen været fodbolddommer i Aarhus Dommerklub i 25 år. Han gik i 2004 på førtidspension, fordi antallet af foredrag var vokset til 60-70 om året, og engagementet med at male og lave skulpturer var voksende. Han har udstillet i kirker og kunstforeninger overalt i Danmark og har udført korsskulpturer til flere danske kirker, bl.a. i Lem Kirke ved Ringkøbing og i Vissenbjerg Kirke på Fyn. Han står også bag store kirkeskibe til flere kirker herunder i Kolby Kirke på Samsø og i Møllevangskirken i Aarhus.

Endelig har han virket som censor ved Limfjordens Kunstforenings landsdækkende censurede udstilling i 2012.

Født: 06-12-1940

Uddannelse: læreruddannelse (Haslev Seminarium og Danmarks Lærerhøjskole i København), teolog

Find også Ejvind Nielsen her: