Elisabeth Alster

Født 1987. Bachelor i engelsk og lingvistik fra Københavns Universitet. Kandidatstuderende i engelsk med særligt fokus på oversættelse og formidling.Interesseområder: sprog, oversættelse, medier og kristendom, især den katolske kirke.

Find også Elisabeth Alster her: