Elisabeth Hartman Evald

Født 1988. Bosat i Aarhus og studerer teologi. Er særligt optaget af spiritualitet, religionspsykologi, dogmatik og religionsfilosofi. Arbejder desuden som foredragsholder og kirkesanger og er interesseret i musik og kunst.