Elisabeth Lidell

Pilgrimspræst

Elisabeth Lidell er fhv. præst ved Københavns Domkirke med særligt ansvar for folkekirkens mellemkirkelige relationer 1980-90, fhv. sognepræst ved Risskov Kirke 1990-2009 og pilgrimspræst i Århus Stift fra 2009. Hun er desuden retræteleder, åndelig vejleder og underviser i ”Bøn og kristen spiritualitet”. Lidell har oversat og redigeret: ”Den lille Pilgrimsbog” (Religionspædagogisk Forlag), ”Pilgrimsliv – en håndbog for vandringsfolk”, medforfatter til ”Pilgrimsvandring med børn og unge” (Religionspædagogisk Forlag) samt ”Pilgrimsspor”(Forlaget Univers). Desuden artikler og kronikker om ”Forkyndelse til fods”, ”Tro i bevægelse” og ”Moderne kirkegang”.

Født: 11-12-1950

Uddannelse: cand. theol. et exam. art. (1979)

Find også Elisabeth Lidell her: