<span>Else Kruse Schleef</span>
Foto: Michael Lange

Else Kruse Schleef

  • Sognepræst
  • cand. theol. (Aarhus Universitet)

Else Kruse Schleef er sognepræst i Hammel Voldby Lading pastorat i Favrskov Provsti.

Fra 2002 til 2008 sogne- og hospitalspræst i Vroue- Resen- og Iglsø pastorat samt på Regionshospitalet Skive Sygehus. Fra 2008 til 2020 sognepræst i Vestervang Sogn i Viborg Domprovsti. Fra 2011 til 2019 tillidsrepræsentant for præsterne i Viborg Domprovsti. Fra 2017 til 2020 Viborg Stifts repræsentant i Hospice Limfjords bestyrelse. I 2019 havde hun 3 måneders studieorlov til fordybelse i Prousts "På sporet af den tabte tid" og siden 2020 har hun været ansat som sognepræst i Hammel Voldby Lading pastorat Favrskov Provsti.