Erik Rasmussen

Stifter og fhv. ansvarsh. chefredaktør

Erik Rasmussen er stifter af og tidligere ansvarshavende chefredaktør for Mandag Morgen. 

Født: 20-10-1941

Find også Erik Rasmussen her: