Eva Jensen

Klima-, energi- og transportchef

Eva Jensen er klima-, energi- og transportchef ved Det Europæiske Miljøagentur.

Født: 21-09-1971

Uddannelse: cand.polit. (Københavns Universitet, 1997)

Find også Eva Jensen her: