Eva Smith

Professor emer. og æresdoktor

Eva Smith er professor emeritus på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Hun er æresdoktor ved Lunds Universitet, formand for Københavns Retshjælp og tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd. Eva Smith er modtager af DR's formidlingspris, Rosenkjærprisen, for at gøre juridiske problemstillinger og indviklede samfundsproblematikker forståelige for den brede offentlighed.

Født: 31-08-1942

Uddannelse: cand.jur. (Københavns Universitet, 1974), dr.jur. (Københavns Universitet, 1986)

Profilartikler indlæses...