Finn Langager Larsen

Kommitteret og fhv. departementschef

Finn Langager Larsen er fhv. departementschef for Kirkeministeriet.

Født: 08-12-1946