Per Frank

Skolekonsulent emer. og menighedsrådsformand

Per Frank er formand for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd og sidder i bestyrelse i Friluftsrådets Kreds Sydfyn for KFUM-Spejderne.

Find også Per Frank her: