Per Frank

Skolekonsulent emer. og menighedsrådsformand

Per Frank er formand for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd og sidder i bestyrelse i Friluftsrådets Kreds Sydfyn for KFUM-Spejderne.

Født: 27-07-1947

Find også Per Frank her: