Frank Kærgaard

Provst emer. og konstitueret sognepræst

Tidligere provst Frank Kærgaard blev sognepræst i Sdr. Stenderup og Brændkjær Sogne i 1978. I 1993 blev han provst for Kolding Provsti. Han flyttede til Bornholm i sommeren 2012 og pendlede mellem Kolding og Bornholm, indtil han gik på pension ved årets udgang.

Frank Kærgaard har blandt andet fået udgivet salmen ”Når mark og enge står i flor” med melodi af Hans Holm, og han har tidligere lanceret et storstilet ”provstiprojekt” med det formål at fremme samarbejdet mellem provstiets menighedsråd og de kirkelige medarbejdere på alle planer. Han har derudover bestridt flere tillidsposter i karrierens løb, blandt andet som tillidsmand og kredsformand for præsteforeningen samt som formand for menighedsrådsforeningen for Kolding og omegn. Efter pensioneringen har han haft længere vikariater i Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat og Christiansø Sogn, og indtil januar 2023 er han konstitueret sognepræst i et barselsvikariat i Vestermarie-Nylarsker Pastorat. Fra 2012 til 2017 var han endvidere timelærer ved UCC, Læreruddannelsen på Bornholm, i faget KLM (kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab) og fra 2013 beskikket censor ved læreruddannelsen i samme fag samt i kristendomskundskab/religion.

Født: 23-09-1947

Uddannelse: cand.theol. (1977)

Profilartikler indlæses...