Frede Møller

Pastor emer.

Pastor emeritus Frede Møller blev i 1974 teologisk kandidat fra Aarhus Universitet og ordineret den 24. maj i Viborg Domkirke samme år.

Hans første præsteembede var som hjælpepræst i Ormslev og Kolt Sogne i 1974. Fra 1974 til 1978 var han hjælpepræst i Vissenbjerg Sogn, fra 1978 til 1984 var han sognepræst (kbf.) i Nexø Sogn og fra 1984 til 2011. Her var han sognepræst (kbf). de næste 27 år, indtil han i 2012 blev indsat som konstitueret sognepræst i Vium Sogn. Fra 2014 var han tillige indsat som konstitueret sognepræst i Vinderslev Sogn, indtil han lod sig pensionere i 2018. 

Frede Møller var bl.a. medlem af Indre Mission i 24 år, heraf de 12 som missionærprovst for Kredsforbundet, medlem af Menighedsfakultetets Repræsentantskab på Aarhus Universitet fra 1975 til 1986 og har skrevet bogen 'Kaldet' i 2016. 

Født: 10-05-1948

Profilartikler indlæses...