Hanne Føns

Underviser

Hanne Føns underviser på PB. i Diakoni og Socialpædagogik på Diakonhøjskolen.

Født: 17-10-1970

Uddannelse: cand.pæd.pæd.psyk.

Find også Hanne Føns her: