<span>Hanne Føns</span>

Hanne Føns

  • Underviser på PB. i Diakoni og Socialpædagogik på Diakonhøjskolen
  • cand.pæd. i pædagogik, socialpædagog

Seneste artikler på kirke.dk