Hans Christian Wind

Docent emer.

H.C. Wind blev student fra Tønder Gymnasium i 1951, cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1958 og dr.theol. i 1974 på en afhandling om erkendelse og eksistens hos Martin Heidegger. Han er docent emeritus ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet. I 1997 udkom et festskrift til H.C. Wind (Teologi og modernitet. Tilegnet H.C. Wind på 65-årsdagen 17. maj 1997, Aarhus Universitetsforlag 1997.

Født: 17-05-1932

Uddannelse: dr.theol.