Hans Henrik Brydensholt

Fhv. landsdommer og konsul

Hans Henrik Brydensholt er forhenværende landsdommer og konsul. Han er uddannet advokat og blev dommer i Østre Landsret i 1980, hvor han virkede frem til 2002. Et par år senere blev han dommer ved International Criminal Tribunal i Haag frem til 2006. Han er derudover forhenværende rådgiver for Danida med projekter i Albanien, Mozambique, Tanzania og Uganda, direktør for Kriminalforsorgen og dommer i straffedomstolen i Haag. 

Hans Henrik Brydensholt er forhenværende medlem af bestyrelsen for Transparency International's danske afdeling, for Helsingfors Komiteen, for Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, af Penal Reform International (London) og medlem af repræsentantskabet for Kofoeds Skole. Derudover har han tidligere været formand for Kulturministeriets Radio- og TV-nævn, for Udvalget om Økonomisk Kriminalitet og Datakriminalitet, for Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, for Ankenævnet for Huseftersyn og for Ankenævnet for Hulrumsisolering samt leder af Værdipapircentralens klagenævn.

Han har en lang række publikationer bag sig, herunder "Narkotika og Straf" fra 1971, "Frygten i Amerika-og Danmark" fra 1972, "Dette ustyrlige Samfund" fra 1977, "Børns Rettigheder i Danmark" fra 1993 og "På vej mod nye globale strategier" fra 2005. 

Hans Henrik Brydensholt er forhenværende honorær konsul for Albanien.

Født: 12-08-1932

Uddannelse: cand.jur. (1956)

Profilartikler indlæses...