Heike Omerzu

Prodekan

Heike Omerzu er prodekan på Det Teologiske Fakultet.

Uddannelse: Dr. theol. (Universitet Mainz, Tyskland)

Find også Heike Omerzu her: