Helle Degn

Fhv. kommissær og minister

Helle Degn er fhv. kommissær, parlamentsformand, medlem af Folketinget og minister for udviklingsbistand.

Født: 20-10-1946

Find også Helle Degn her: