Helle Sommer Kjærgaard

Sognepræst

Helle Sommer Kjærgaard er sognepræst i Hundborg -Jannerup -Vang - Vorupør - Vester Vandet pastorat samt i Tilsted pastorat.

Født: 09-12-1956

Uddannelse: teologisk kandidateksamen (Aarhus Universitet)