Henning Bjerg Mikkelsen

Sognepræst

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lemvig, er født på en gård i Vorgod, hvor hans forældre drev landbrug. Det meste af hans opvækst foregik dog i Herning, hvor Luthersk Mission blev hans åndelige hjem i ungdomsårene. Han blev student fra Herning Gymnasium i 1980 og fem år senere gift med Grethe, med hvem han har fire børn. Der er tre børnebørn i familien.

Henning Bjerg Mikkelsen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1993. Han var i studieårene i 1980’erne aktiv omkring opstart af en kristen lokalradio i Aarhus. Han var fast producer i en årrække, ligesom han også i en periode var formand for lokalradioens bestyrelse. Efter den teologiske kandidateksamen blev han ansat som daglig leder af Norea Radio Danmark med sæde i Haderslev.

I 1998 fik han ansættelse som sognepræst i Lomborg og Rom Sogne sydvest for Lemvig. I 2008 fik han yderligere tillagt seks sogne, så han i dag sammen med en kollega er sognepræst i et storpastorat vest for Lemvig: Lomborg-Rom-Dybe-Ramme-Fjaltring-Trans-Vandborg-Ferring Pastorat.

Henning Bjerg Mikkelsen har i 12 år siddet i KLF, Kirke & Mediers landsstyrelse, heraf de fem år som landsformand fra 2012 . I hans formandstid fik man tilpasset og trimmet organisationen, ligesom man også i den periode arbejdede med en ny og tilpasset vision for foreningens arbejde i et moderne mediesamfund.

I fritiden holder han foredrag med blandt andet bibelundervisning og forkyndelse i missionshuse og sognegårde, fortrinsvis i Vestjylland. Han er desuden fast gæst med sæsonkort på MCH Arena i Herning til fodboldklubben FC Midtjyllands hjemmekampe.

Født: 14-10-1961

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet)

Find også Henning Bjerg Mikkelsen her: