Henning Kruse Petersen

Fhv. direktør og formand

Fhv. direktør og formand Henning Kruse Petersen blev kandidat i jura i 1973 og blev samme år fuldmægtig i Den Danske Bankforening. Året efter avancerede han til direktionssekretær i Sparekassen SDS, hvor han senere blev direktør, en stilling han varetog frem til 1982. Ti år efter fik han ansættelse som administrerende direktør i A/S Øresundsforbindelsen og Øresundskonsortiet i et par år, senere direktør i Nykredit Industri A/S i et år og i 1995 koncerndirektør i Nykredit A/S frem til 2007. Han har haft bestyrelsesposter og været CEO for egne selskaber, herunder direktør for 2KJ A/S fra 2007.

Henning Kruse Petersen har bestridt en lang række tillidshverv, blandt andet som formand for bestyrelsen for DanVenture Mangement, Spar Finans A/S 1984 og Sund & Bælt Holding A/S, ligesom han har været bestyrelsesmedlem i blandt andet Fællesbanken, Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond fra 2009 og Lunar Bank fra 2020-2021. Henning Kruse Petersen er desuden Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Født: 25-11-1947

Uddannelse: cand.jur. (Aarhus Universitet, 1973)

Profilartikler indlæses...