<span>Henning Marcher</span>

Henning Marcher

  • Kbf. sognepræst
  • cand.theol., Aarhus Universitet

Kbf. sognepræst i Herlufsholm Sogn.