<span>Henning Toft Bro</span>
Photo: Aalborg Stift

Henning Toft Bro

  • Biskop over Aalborg Stift
  • bestyrelsesformand for Vestervig kirkemusikskole
  • cand.theol., Aarhus Universitet

Seneste artikler på kirke.dk