Henrik Højen

Kordegn, daglig leder og formand

Henrik Højen er kordegn og daglig leder ved Gødvad sogn og Lille Hids pastorat i Silkeborg. Fra 15. juni 2021 er han formand for Danmarks Kordegneforening.

Født: 18-10-1964

Find også Henrik Højen her: