Henrik Hovard Ekmann

Generalmajor

Generalmajor Henrik Hovard Ekmann blev premierløjtnant i 1966 efter tre år på Hærens Officerskole og gjorde dernæst tjeneste ved Dronningens Livsregiment i seks år frem til 1972, hvor han undervejs blev kaptajn i 1971. Fem år senere blev han major, efter en tid i USA, og opnåede i 1984 titlen som oberstløjtnant. Samme år fungerede han som bataljonschef ved Danske Livregiment i et år frem, dernæst sektionschef i Forsvarskommandoen og kontorchef i Forsvarsministeriet. Han blev oberst i 1988 og virkede dernæst som chef for 3. Jyske Brigade frem til 1990, hvor han blev generalmajor. 

Efter nogle år som chef for Forsvarskommandoens Materielstab, Jyske Division, Hærens Materielkommando, De Allierede Landstyrker i Jylland-Fyn og Slesvig-Holsten blev han kommandør i Multinational Corps Northeast i 1999 frem til 2001, hvor han blev chef for Forsvarsstabens Kontrolstab frem til afskeden i 2003. 

Henrik Hovard Ekmann er fhv. direktør for Mærsk Data Defence fra 2003 til 2006. Han har derudover tidligere været medlem af Forsvarets Forskningsråd, Forsvarets Materielnævn og Statens Våbenkontrol fra 1990 til 1993. Derudover er han fhv. medlem af bestyrelsen i SAAB Danmark A/S fra 2006 til 2020.

Født: 31-01-1943

Uddannelse: premierløjtnant (1966), Hærens Officersskole (1966)

Profilartikler indlæses...