Michael Bruun

Henrik Jensen

Frimenighedspræst

Henrik Jensen er præst i Ågård Frimenighed siden 1997. Han er tidligere højskolelærer ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup fra 1986-1997 og højskoleleder ved højskoleprojekt i Ghana 1991-1992 (orlov fra højskolen). Han har bestredet tillidsposter som tidl. hovedbestyrelsesmedlem i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), tidl. medlem af bestyrelsen for DKU (Dansk Kirke i Udlandet), tidl. medlem af bestyrelsen for Grænseforeningen, tidl. bestyrelsesmedlem af NSU ( Nordisk Samarbejdsorganisation for Ungdomsarbejde).

Født: 14-08-1961

Uddannelse: Læreruddannet (Aalborg Seminarium)