Henrik Wigh-Poulsen

Biskop, kgl. konfessionarius og fhv. domprovst

Henrik Wigh-Poulsen har skrevet i Kristeligt Dagblad siden 1995. Først som tv-anmelder, siden som klummeskribent, aktuelt i fredagens Eksistens. Han har i samme tidsrum været sognepræst, tekstforfatter, højskolelærer, redaktør af Dansk Kirketidende, leder af Grundtvig-Akademiet, domprovst i Odense og nu biskop over Aarhus stift og kgl. konfessionarius. Født 1959.

Født: 27-04-1959

Uddannelse: cand.theol. og ph.d. (Aarhus Universitet)

Find også Henrik Wigh-Poulsen her: