Inge Røndal

Sognepræst

Inge Røndal er sognepræst ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker.

Find også Inge Røndal her: