Inge Røndal

Sognepræst

Inge Røndal er sognepræst ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker.

Født: 26-07-1966

Find også Inge Røndal her: