<span>Inger Marie Raunkiær-Jensen</span>

Inger Marie Raunkiær-Jensen

  • Sognepræst og arresthuspræst
  • cand.theol., Aarhus Universitet

Inger Marie Raunkiær-Jensen er sognepræst i Højen Sogn og arresthuspræst i Vejle Arrest.