Jacob Birkler

Etiker og fhv. formand

Jacob Birkler er etiker fhv. formand for Etisk Råd.

Født: 01-03-1974

Uddannelse: Filosof, ph.d. i medicinsk etik (AU, SDU, Yale)

Find også Jacob Birkler her: