Jakob Houmann Mortensen

Jakob Houmann Mortensen er fhv. journalist på Kristeligt Dagblad. 

Find også Jakob Houmann Mortensen her: