Jan Lindhardt

Fhv. biskop

Jan Lindhardt færdiggjorde teologiuddannelsen fra Københavns Universitet i 1962. Blev dr.theol. i 1983 og har fungeret som biskop over Roskilde Stift fra 1997 til 2008. I midten af 1990erne fungerede han desuden som gæsteprofessor i retorik ved Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet. Jan Lindhardt har en omfangsrig skribentvirksomhed bag sig. Det er blevet til en lang række bøger, artikler, læserbreve og debatindlæg. 

Find også Jan Lindhardt her: