Jehad Al-Farra

Fhv. formand for Dansk Islamisk Råd

Født i Syrien i Homs, en by hvor kristne og muslimer har boet fredeligt side om side i tusindvis af år. Uddannet læge i Rumænien år 1987 og bosat i Danmark siden 1991. Har ved siden af uddannelsen haft frivillig teologisk undervisning i islam primært i Syrien. Er meget optaget af samfundsmæssige spørgsmål hvad angår muslimernes forhold til samfundet, og insisterer på, at der ikke findes modstrid mellem at være en god dansk borger samtidig med at være muslim. Formand for Dansk Islamisk Råd siden 2002. Holder jævnligt fredagsbøn-tale både på dansk og arabisk. Underviser unge muslimer i hvordan de teologisk kan tilpasse sig det danske samfund.

Født: 20-06-1960