Nina Holst-Christensen

Jens Fejø

Professor emer.

Jens Fejø er professor emeritus ved CBS LAW, Copenhagen Business School. Hans forskningsinteresser og skriftlige arbejder har primært været koncentreret om Europæisk og Amerikansk monopolret/konkurrenceret og Europæisk og Dansk offentlig udbudsret. Han virker som voldgiftsmand og juridisk rådgiver.

Født: 16-05-1942

Uddannelse: dr.jur. (1985), lic.jur. (1980), cand.jur. (1969)