Jens Laurits Larsen, Dr.med.vet. og professor emer.

Jens Laurits Larsen

Dr.med.vet. og professor emer.

Professor emeritus Jens Laurits Larsen blev lic.med.vet. i 1970 og fortsatte med et forskningsprojekt vedrørende svinesygdomme. I 1972 blev han ansat som lektor på institut for veterinær mikrobiologi på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvor han i 1989 blev docent. Fra det år stod han i spidsen for afdeling for fiskesygdomme. Han blev dr.med.vet. i 1990 og var professor i akvatisk patobiologi fra 1995.

Jens Laurits Larsen har beklædte en lang række tillidshverv gennem årene herunder som medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske Dyrlægeforening, forskellige EU-evaluerings- og ekspertgrupper samt af Landbrugsministeriets Rådgivende Veterinære Forskningsudvalg indtil 2004. Han har tillige haft formandsposten for et kvalifikationsudvalg med særlig indsigt i bekæmpelsesforanstaltninger eller laboratoriediagnostik vedrørende husdyrsygdomme og været medlem af Dansk Institut for Fiskeriteknologi og Akvakultur fra 1999. Endelig har han ført tilsyn med fiskene i Tivolis saltvandsakvarium fra 2005.

Jens Laurits Larsen har publiceret en lang række artikler, rapporter, kronikker og debatindlæg i bl.a. Politiken, Weekendavisen, Information og Kristeligt Dagblad. Han er tildelt adskillige legater herunder Peter og Emma Thomsens Legat 1958 og 1963, legat fra Ellen og Hans Hermers Fond 1989 og “Hæderspris for sit utrættelige arbejde for dyrlægestanden” fra Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension.

Født: 08-10-1936

Uddannelse: lic.med.vet. (1970), dyrlæge (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1963)

Profilartikler indlæses...