Jens Rasmussen

Kirkehistoriker og fhv. hospitalspræst

Jens Rasmussen er kirkehistoriker og forhenværende hospitalspræst. Han har undervist på sygeplejeskoler, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet i kommunikation, bioetik, religion og åndelig omsorg. Han er forhenværende medlem af Klinisk Etisk Komité ved Odense Universitetshospital i perioden fra 2001 til 2015.

Jens Rasmussen har undervist om kirkehistoriske og kirkelige emner på Fyens Stifts Teologiske Kursus i Odense fra 1991 til 2008, Odense Kirkeskole fra 2009 til 2013 og Folkeuniversitetet i Odense. Han er medlem af Folkeuniversitetets programudvalg, af Kildeskriftselskabet samt Selskabet for Kilder til Udgivelse af Dansk Historie. Derudover er han medlem af Styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og redaktør for årbogen Kirkehistoriske Samlinger frem til og med 2019.

Han var desuden i en periode på fire år fagkonsulent på Trap Danmarks 6. udgave og på Grundtvig Centrets digitale udgave af N.F.S. Grundtvigs Skrifter fra 2017.

Jens Rasmussen har skrevet artikler og kronikker, bl.a. til Kristeligt Dagblad, og udgivet bøger i kirkehistorie, blandt andet bogen "Præstegården i lokalsamfundet" fra 2021.

Født: 04-12-1949

Uddannelse: cand.mag. i kristendomskundskab og historie, ph.d. i historie (Syddansk Universitet, 1995)

Profilartikler indlæses...