Jens Ravn-Olesen

Journalist

Født 9. december 1936, uddannet journalist. Ansat på Kristeligt Dagblad fra 1. maj 1959 til udgangen af 1999. Har fungeret både som kirkeredaktør og politisk redaktør. Medlem af Folketingets Presseloge. Har deltaget i kirkeligt arbejde, bl. a. som medlem af Det Mellemkirkelige Råd og Danmarks Økumeniske Fællesråd. Er medlem af Kirkefondets Visionsudvalg. Har skrevet og/eller redigeret forskellige udgivelser, bl. a. konfirmandbogen Ung - Kirke 1967, Efter Uppsala 68, Helsingør Stifts jubilæumsbog 1971 og Guds Kirke - folkets kirke - det dobbelte kirkesyn 1976. Desuden bidrag til antologier om kristendom og etik.

Find også Jens Ravn-Olesen her: