Jens Zorn Thorsen

Kirkegårdsleder og formand

Jens Zorn Thorsen er landskabsarkitkt, kirkegårdsleder for Vejle Kirker og Kirkegårde samt formand for foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK).

Født: 20-01-1958

Uddannelse: cand.hort., Københavns Universitet