Jes Nysten

Pastor emer.

Jes Nysten er fhv. Sognepræst i Vor Frue-Vindinge sogne i Roskilde stift fra 1981 frem til han tog sin afsked i 2010. 

Nysten er formand for Roskilde Folkeuniversitet, hvor han tilmed underviser. Han er forfatter til adskillige bøger – blandt udgivelser kan bl.a  nævnes bøgerne “Religionskritik og ny teologi” (1984), “Sankt Thomas
og Virkeligheden” (1992), “Fri os fra det onde” (2007). 

Stifter af og stadigt bestyrelsesmedlem af foreingen Kirke og Film. Mangeårigt medlem af bestyrelsen i den internationale filmorganisation Interfilm og derigennem desuden jurymedlem ved flere filmfestivaller. 

Formand for Roskilde Kunstforening frem til 2023. 

Mangeårig formand for nu nedlagte Nordisk Kirkeligt Studieråd. Var gennem
en årrække medlem af Diakonissens bestyrelse, mangeårig formand for
Religionspædagogisk Center - det nuværende Eksistensen.

Født: 23-05-1949

Uddannelse: cand. theol (Københavns Universitet, 1979)

Profilartikler indlæses...