Jette Dahl, Teolog

Jette Dahl (1952-2018)

Teolog

Født 1952. Cand.theol. 1979. Præst i folkekirken gennem 25 år. Siden forfatter og freelance præst med speciale i åndelig vejledning. Havde samtaler med religiøst søgende og mennesker i krise. Afholdt kurser og foredrag og leder retræter og pilgrimsvandringer. Medforfatter til blandt andet: Da Marie døde. En mosaik om en 14-årig, Kroghs Forlag 2002. Vi længe leve. 25 danskere skriver om at overleve kræft, Kroghs Forlag 2003. Åndelig vejledning. En del af den kirkelige tradition, Aros 2004. Udfordring til folkekirken. Artikel om det moderne menneskes eksistentielle og religiøse erfaringer, udgivet af præsteforeningen 2005. Stoppede som fagredaktør på kristendom.dk i efteråret 2012.

Profilartikler indlæses...