Jette Hansen

  • Pensioneret socialrådgiver
  • Socialrådgiver (Den sociale højskole, Aarhus)

Jette Hansen er pensioneret socialrådgiver og tidligere formand for Jysk børneforsorg/Fredehjem gennem mere end 25 år. Hun er desuden menighedsrådsmedlem i Tilst sogn.