Jette Rønkilde

Jette Bendixen Rønkilde er ph.d., cand.theol og vikarpræst i Ribe Stift. Hun er optaget af emner inden for gudstjeneste, forholdet mellem kirke og kultur og Grundtvig. Hun har beskæftiget sig med kroppen, og hvordan vi som mennesker erfarer og erkender. Hun har et stort kendskab til arbejdet med gudstjeneste i de nordiske lande, Tyskland og USA. Jette Bendixen Rønkilde er styrelsesmedlem af den nordiske interesseorganisation Leitorugia og sidder med i Kirkefondets følgegruppe for Lokal kirkeudvikling. Desuden er hun underviser og foredragsholder.